Vrijwilligerscommissie

Deze commissie valt bestuurlijk onder bestuurslid Verenigingszaken


Voorzitter
Ton de Jong 

Commissielid
Ronald ter Schiphorst - r.terschiphorst@velovoetbal.nl 
Peter van de zanden - .vanderzanden@velovoetbal.nl
Bryan Boeters - B.Boeters@velovoetbal.nl
Ton de Jong t.dejong@velovoetbal.nl 
Carel Zwinkels c.zwinkels@velovoetbal.nl 
Joran Ter Schiphorst j.terschiphorst@velovoetbal.nl 

 

Taak
De commissie vrijwilligersbeleid is ingesteld om zorg te dragen voor voldoende leden en ouders voor het aantal taken dat door vrijwilligers moet worden ingevuld  nu en in de toekomst. VELO is een vereniging in verandering. Dit komt o.a. door schaalvergroting en maatschappelijke veranderingen. 


Op basis van een onderzoek verricht door een lid van VELO, die een afstudeerscriptie voor zijn opleiding moet maken is in kaart gebracht hoe de huidige situatie bij VELO is, wat de gewenste situatie  en wat  haalbaar is. Op basis van voorstellen naar aanleiding van het onderzoek is door het hoofdbestuur VELO Voetbal besloten dat alle (ouders van) leden elk jaar een vrijwilligerstaak dienen te verrichten om alle spelers fijn te kunnen laten voetballen.

Begonnen is met (de ouders van) nieuwe jeugdleden intakegesprekken te voeren waarin deze kunnen aangeven wat hun bijdrage aan VELO kan zijn buiten het actief sporten om.

De resultaten van deze gesprekken worden thans in kaart gebracht en vervolgens zijn en worden er gesprekken  gevoerd met ( de ouders van) diegenen, die al lid van VELO zijn en thans geen vrijwilligerstaak verrichten.
Ook hier wordt erg gestuurd op betrokkenheid bij de gemeenschap, bij VELO. Zo is afkoop van vrijwilligerstaken niet mogelijk.
 

Advertentie