Cookie beleid VELO

De website van VELO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy- en communicatiebeleid

De RKSV VELO (hierna te noemen VELO) hanteert ter uitvoering van haar wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een "Privacyverklaring" die onderaan deze pagina is gepubliceerd. VELO vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en in deze privacyverklaring leggen we u uit hoe we dat doen. We raden u dan ook aan om deze verklaring zorgvuldig door te lezen. 

 

Privacyverklaring

Versie 24-8-2018

 

De RKSV VELO

Noordweg 26

2291 EE Wateringen

Tel: 0174-292779

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de privacy aangelegenheden van VELO. Het bestuur is te bereiken via [email protected]

 

 

Welke gegevens verzamelen wij

VELO verwerkt persoonsgegevens van leden, medewerkers, sponsors, leveranciers en andere relaties.  De persoonsgegevens die VELO verwerkt zijn: 

 

 • Voor- en achternaam 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Speler ontwikkelingsgegevens
 • Afbeeldingen

 

Wij verzamelen de persoonsgegevens die je zelf aan ons geeft, als je ons mailt of belt of als je contactgegevens invult via onze website. Daarnaast wordt bij het bezoeken van de website uw IP-adres opgeslagen middels het gebruik van cookies. 

De grondslagen die gebruikt worden voor het verzamelen van deze gegevens zijn: Toestemming en voor het uitvoeren van een overeenkomst.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bij de inschrijving van een minderjarige zullen wij ten allen tijden om toestemming van zijn/haar ouder of voogd. Alleen valt dit pas te controleren nadat het verzoek is opgestuurd. Indien deze toestemming niet is gegeven zullen wij alsnog contact opnemen om toestemming te vragen voor de verzameling van zijn/haar gegevens. 

Bij andere contactformulieren op onze website valt helaas niet te controleren of het om een minderjarig persoon gaat. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming omgaan met persoonlijke gegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected],om de situatie op te lossen.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens

VELO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

 • Om de ledenadministratie op orde te houden zodat u ingeschreven staat bij VELO en ingedeeld wordt in een team
 • Voor de contributieheffing met betrekking tot de overeenkomst
 • Het spelersvolgsysteem om de vorderingen van spelers bij te houden
 • Personeelsbeleid/salarisadministratie
 • Debiteuren/crediteuren administratie
 • Communicatiebeleid: interne en externe informatie over VELO en VELO-activiteiten 
 • Om contact met u op te nemen over vrijwilligersactiviteiten

 

 

Hoelang we gegevens bewaren

VELO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is tot 2 jaar na de uitschrijving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
VELO verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van enige overeenkomst, in het kader van de verplichtingen die zijn opgelegd door de sportbond waarbij VELO en zijn leden zijn aangesloten (KNVB) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Verder deelt VELO persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van VELO voor contactmomenten. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

 

Gebruik van cookies

Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en uw ervaring als websitebezoeker. Gebruiken plaatsen wij functionele, analytische en tracking cookies. Bij het bezoeken van de website zullen wij hiervoor om uw toestemming vragen.

 

Beveiliging van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de systemen die wij hiervoor gebruiken. Om dit op een passende manier te beveiligen hebben wij een pakket aan organisatorische, logische en fysieke maatregelen getroffen. Zo zorgen we bijvoorbeeld met acces control ervoor dat alleen geautoriseerde accounts toegang hebben tot bepaalde gegevens, of middels toegangsbeveiliging dat niet iedereen zomaar (fysiek) bij onze systemen kan komen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. VELO zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

VELO wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 
Advertentie