Club van 100 - VELO voetbal

Club van 100

Welkom op de website van Club van 100 VELO

Hoewel de naam het zou doen vermoeden is de Club van 100 VELO niet een Club die zich bij voorbaat wenst vast te leggen op een maximum van 100 leden. Vooralsnog is het wel de doelstelling. Meer doorslaggevend is het gegeven dat de jaarlijkse bijdrage van de leden € 100,- is. Het boekjaar van de Stichting Club van 100 VELO is gelijk aan het kalenderjaar. Als bewijs van lidmaatschap wordt er elk jaar een persoonlijk certificaat uitgereikt met een uniek nummer. Het unieke nummer is persoonsgebonden en blijft, zolang men lid is, verbonden aan die persoon. Wordt het lidmaatschap beëindigd dan valt het nummer vrij. Feitelijk worden de certificaten hierdoor op termijn een collectors item en verdient het een aanbeveling om je certificaten te bewaren.

Lees verder over Club van 100 VELO

Advertentie