Kleding Richtlijnen - VELO voetbal

Kleding Richtlijnen

Richtlijnen sponsoring kleding VELO Voetbal.

Hieronder worden de regels gegeven die gelden ten aanzien van het sponsoren van elftallen en de verkoop, gebruik en beheer van VELO kleding. Alle leden of degene die een functie of begeleidende taak hebben binnen de voetbalafdeling, dienen zich te houden aan deze regels. Indien zich bij de uitvoering een geschil voordoet, wordt het geschil voorgelegd aan het voetbalbestuur om tot een onafhankelijke oplossing te komen. Van de bestuursleden wordt verwacht de richtlijnen te hanteren en uit te voeren.
De volgende richtlijnen zijn van toepassing:
 1. Alle sponsor- en reclame-uitingen moeten passen binnen VELO Voetbal en KNVB- richtlijnen. Dit wordt beoordeeld door de sponsorcommissie VELO Voetbal.
 2. Voor selectieteams gelden aparte afspraken met sponsoring die ingevuld en uitgevoerd wordt door het bestuur van VELO Voetbal.
 3. Sponsoring is mogelijk onder bepaalde voorwaarden:
  • Een mogelijke shirtsponsor dient minimaal een teamsponsor te zijn voordat sponsoring mogelijk is (=Bedrijvenclub).
  • Shirtsponsoring en overige gesponsorde kleding en voetbaltassen zijn in principe gerelateerd aan het team wat gesponsord wordt.
  • Alle gesponsorde kleding/voetbaltassen/attributen worden aangeschaft door de sponsorcommissie/11teamsports.
  • De bestellingen van voetbalkleding- en/of materialen wordt uitgevoerd door de sponsorcommissie/11teamsports.
  • De leverancier Robey is verantwoordelijk voor het vervaardigen, produceren en leveren van de kleding.
 4. Gesponsorde shirts met reclame-uitingen zijn gedurende de contractperiode eigendom van VELO Voetbal. Overige gesponsorde kleding en voetbaltassen blijven eigendom van het betreffende team.
 5. Het is niet toegestaan de kleding zonder goedkeuring van de sponsorcommissie te voorzien van andere commerciële uitingen, logo’s, etc.
 6. Het aanschaffen/bestellen van VELO kleding en merchandise in bijzonder voor alle geledingen van de voetbalafdeling is voorbehouden aan de sponsorcommissie. Zonder de goedkeuring van de sponsorcommissie kan geen bestelling/levering plaatsvinden.
 7. Het VELO-logo behoeve van de afdeling Voetbal is uitdrukkelijk voorbehouden aan de sponsorcommissie c.q. rechthebbende. Zonder toestemming van de sponsorcommissie is gebruik van het VELO-logo niet mogelijk. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) van het VELO-logo en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van de sponsorcommissie.
 8. De leverancier is verantwoordelijk voor het vervaardigen, produceren en leveren van kleding. Daarnaast zorgt de leverancier voor een juiste financiële afwikkeling naar de penningmeester van de afdeling Voetbal. De richtlijnen ten aanzien van de leverancier zijn vastgelegd in de getekende overeenkomst van 2019.
 9. De uitvoeringsvoorschriften sponsoring kleding VELO Voetbal zijn voor sponsoring van toepassing.
 10. Alleen trainers hebben de mogelijkheid om de "PERFORMANCE HALF-ZIP" met rode bies te bestellen.
 11. JO5 t/m JO19 kunnen alleen het witte trainingshirt met logo bestellen. 
 12. JO5 t/m JO17 kunnen alleen het wedstrijdshirt met lange mouw bestellen. 

De uitvoeringsvoorschriften sponsoring kleding VELO Voetbal:

A. Trainingskleding met het VELO logo
1. Logo c.q. merkteken, symbolen, reclame-uitingen en initialen”* van belanghebbenden zijn toegestaan:
 • Achterzijde  | maximale afmeting 25 cm x 20 cm
 • Mouwen (2) | maximale afmeting als VELO logo (7,5 cm x 6,5 cm)
 • Voorzijde/ Rechterborst | maximale afmeting als VELO logo (7,5 cm x 6,5 cm)
 • Voorzijde/ Linkerborst | Boven/onder het VELO logo. Het aanbrengen een initiaal (letters/cijfers).
2. Op kousen zijn aanvullende bedrukkingen c.q. wijzigingen niet toegestaan.
3. De kleur van de bedrukking van logo c.q. merkteken, symbolen, initialen en reclame-uitingen op kleding en voetbaltassen is diapositief wit. 
5. Bedrukking van de voetbaltassen wordt in overleg met de teamsponsor vastgesteld door de sponsorcommissie. Mogelijkheden zijn: logo’s c.q. merkteken, symbolen, reclame-uitingen, nummers en initialen. Kleurstelling bedrukking is diapositief wit
6. Bij meerdere uitingen, logo’s etc. wordt de lay-out bepaald door sponsorcommissie. De posities en het formaat wordt hiermee aangepast aan de kleding en de voetbaltassen. Kleurstelling bedrukking is diapositief wit. 

* Met een evt. afwijking door bedrukking rekening gehouden. De bedrukking wordt dan gedaan in verhouding tot/rekeninghoudend met het logo. Er is dan een voor akkoord getekend ontwerp door de sponsorcommissie nodig.


B. Wedstrijdkleding 
1. Groen wedstrijdshirt met daarop het VELO logo. Logo c.q. merkteken, symbolen en reclame-uitingen zijn toegestaan op: 
 • Op de achter- en/of voorzijde van het shirt: maximale afmeting 23 cm x 15 cm. Op de twee mouwen: niet toegestaan.
 • Met een evt. afwijking door bedrukking wordt rekening gehouden. De bedrukking wordt gedaan in verhouding tot/rekeninghoudend met het logo. Er is dan een voor akkoord getekend ontwerp door de sponsorcommissie nodig.
 • Op het shirt is de bedrukking van nummers mogelijk. De kleur van de NRS (cijfers) alleen in het wit. Bedrukking van voor- en achternamen en initialen is niet mogelijk.
 • De kleur van de bedrukking van logo c.q. merkteken, symbolen en reclame-uitingen op shirts is alleen wit. 
2. De witte wedstrijdbroek:
NRS (cijfers) en logo c.q. merkteken is toegestaan op de dezelfde hoogte als het VELO logo:
 • Voorzijde: maximale afmeting = afmeting VELO logo. 
 • Basiskleur logo: diapositief zwart
 • Kleur NRS/cijfers: zwart.
3. De Groene Kous:
 • Elke vorm van aanvullende bedrukkingen, uitingen c.q. wijzigingen zijn niet toegestaan. 


Advertentie