Informatie - VELO voetbal

Informatie


Contributie seizoen 2022 - 2023

Categorie

Contributie

Geboortejaar

Senioren veld (11-tal)

€ 250,00

2003 of eerder

Senioren veld (7x7)

€ 150,00

2003 of eerder

Senioren zaal 

€ 145,00

2003 of eerder

Junioren (O19-O18)

€ 230,00

2004 - 2005

Junioren (O17-O16)

€ 220,00

2006 - 2007

Junioren (O15-O14-O13)

€ 210,00

2008 - 2009 - 2010

Pupillen (O12-O11)

€ 200,00

2011 - 2012

Pupillen (O10-O9-O8)

€ 190,00

2013 - 2014 - 2015

Pupillen (O7-O6)

€ 140,00

2016 - 2017

Mini's (O5) (Half seizoen, start begin 2023)

€ 70,00

2018

S-Voetbal

€ 90,00

 

Niet spelend lid

€ 120,00

 

Toeslag Selectie Jeugd (O8 t/m O19)

€ 25,00

 

Voor 3e kind: 50% korting

 

 


Met ingang van het seizoen 2022-2023 verloopt de inning van de contributie via NIKKI, een externe organisatie. Alle contacten, zowel per mail als telefonisch, gaan via NIKKI. In de mail van NIKKI m.b.t. de betaling van de contributie staat alle informatie over de gang van zaken.

Bij de vaststelling van het contributiebedrag is het geboortejaar bepalend. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft op grond van de statuten de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan het bestuur van deze algemene regel afwijken.

Wijzigingen gegevens lid kan via wijzigingsformlier.

Lidmaatschap beëindigen kan via opzegformulier bij voorkeur vóór 15 juni of eerder. 


Jeugd

De afgelopen jaren heeft onze vereniging een enorme groei doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een ledenstop. Voor het seizoen 2022-2023 zijn de spelers al aangenomen. Alleen voor de meisjesteams zijn wij op dit moment nog op zoek naar speelsters. 

Om mensen in de gelegenheid te stellen zich aan te melden bij VELO kunnen zij zich vanaf 1 oktober 2022 inschrijven via de volgende link op de VELO-website: Club/Lidmaatschap/ Aanmelden. 

Wij willen u erop attenderen dat er onder zekere voorwaarden een bijdrage voor de contributie kan worden aangevraagd bij Leergeld Westland die een samenwerkingsverband heeft met Kindpakket Westland. Informatie kunt u vinden  op de website van de gemeente Westland onder Kindpakket Westland. Deze regeling geldt alleen voor inwoners van het Westland.

Een veel gestelde vraag is of ook de Ooievaarspas van de gemeenten Den Haag en Rijswijk bij VELO gebruikt kan worden. Helaas is dat nu nog niet het geval.


Het jeugdbestuur
s.v. VELO

Advertentie