Informatie


Contributie seizoen 2020 - 2021

Senioren (11-tal)

€ 250,00

Op 1 januari 2020 18 jaar of ouder

Senioren (7-tal)

€ 150,00

Op 1 januari 2020 18 jaar of ouder

Zaalvoetbal

€ 145,00

Op 1 januari 2020 18 jaar of ouder

JO/MO19 (A-junioren)

€ 230,00

Geboortejaar 2002 - 2003

JO/MO17 (B-junioren)

€ 220,00

Geboortejaar 2004 - 2005

JO/MO15/14 (C-junioren)

€ 210,00

Geboortejaar 2006 - 2007

JO/MO13/12 (D-pupillen)

€ 195,00

Geboortejaar 2008 - 2009

JO/MO11/10 (E-pupillen)

€ 190,00

Geboortejaar 2010 - 2011

JO/MO9/8 (F-pupillen)

€ 185,00

Geboortejaar 2012 - 2013

MINI-F/JO/MO7

€ 135,00

Geboortejaar 2014 

MINI-MINI-F/JO/MO6

€ 130,00

Geboortejaar 2015 - 2016

Speciaal Voetbal

€ 90,00

 

Niet spelend lid

€ 120,00

 

Voor 3e kind: 50% korting

 

 

Toeslag Selectie Jeugd

€ 25,00

 


Als u geen acceptgirokaart hebt ontvangen of u bent hem kwijt, geen nood. U kunt de verschuldigde contributie overmaken op rekeningnummer NL58RABO0156613174 ten name van Penningmeester VELO onder vermelding van naam en adres van het lid. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft op grond van de statuten de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

Slechts in zeer bijzondere gevallen kan het bestuur van deze algemene regel afwijken.

Wijzigingen gegevens lid kan via wijzigingsformlier.

Lidmaatschap beëindigen kan via opzegformulier bij voorkeur voor 15 juni of eerder. 


Jeugd

De afgelopen jaren heeft onze vereniging een enorme groei doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een ledenstop. Voor het seizoen 2020-2021 zijn de spelers al aangenomen. Alleen voor de meisjesteams zijn wij op dit moment nog op zoek naar speelsters

Om mensen in de gelegenheid te stellen zich aan te melden bij VELO kunnen zij zich vanaf 1 oktober 2020 inschrijven via de volgende site: aanmelden nieuweleden.  Er kan voorlopig worden ingeschreven voor kinderen die geboren zijn vóór 31-12-2016.

Wij willen u erop attenderen dat er onder zekere voorwaarden een bijdrage voor de contributie kan worden aangevraagd bij Leergeld Westland die een samenwerkingsverband heeft met Kindpakket Westland. Informatie kunt u via google vinden bij Kindpakket Westland. Deze regeling geldt alleen voor inwoners van het Westland.

Een veel gestelde vraag is of ook de Ooievaarspas van de gemeenten Den Haag en Rijswijk bij VELO gebruikt kan worden. Helaas is dat nu nog niet het geval.


Het jeugdbestuur
s.v. VELO

Advertentie