Beeindigen lidmaatschap - VELO voetbal

Beeindigen lidmaatschap

Afmelden VELO Voetbal

Als een lid zijn/haar lidmaatschap wenst te beëindigen gelieve dit dan vóór 15 juni te doen.
Bij opzegging ná 15 juni zullen de verschuldigde KNVB-kosten én administratiekosten in rekening worden gebracht.

Vanaf wanneer wil je niet meer lid zijn?

Graag horen we ook de reden van opzegging, zodat we er wellicht wat van kunnen leren.* = verplicht
Advertentie